Dovoz/odvoz materiálu

Dovoz a odvoz materiálu zabezpečujeme týmito typmi vozidiel:

  • trojnápravové sólo vozidlo
  • štvornápravové sólo vozidlo
  • veľkokapacitný náves