domov


Vaše predstavy meníme na skutočnosť

Spoločnosť BlackLine´s s.r.o je obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa komplexnými zemnými a demolačnými prácami a popri tom zabezpečujúca aj širokú flotilu nákladnej prepravy.

zemné práce